ВНИМАНИЕ
Уважаемые Меркурианцы
Середа 16.09.2015г. в 19.00 часов в городе Варшава состоится презентация Взаимного Фонду МЕРКУРИЙ.

Адрес :
Warszawa ul.Hoźa 57 m.3
Спикер Павел Семененко
С ув. М.Деркач 884270621

Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Szanowne państwo.
Środa 16.09.2015 r. o 19.00
W Warszawe odbędzie się prezentacja Wzajemny Fundusz Merkury. Adres :
Warszawa ul Hoźa 57 m.3
Spiker Paweł Semenenko
Pozdrawiam M.Derkach
884270621